Ses ve Görüntü Kayıtlarına İlişkin

KVKK Aydınlatma Metni

 

Bu aydınlatma metni,

 

 

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlüğünün yerine getirilmesinde uyulacak usul ve esaslar hakkında tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Emfanorm tarafından hazırlanmıştır.

 

Kurumumuz içerisindeki giriş kapıları, dış alanlar, otopark, yemekhane, mola alanları, çalışma alanları, kat koridorları, bekleme alanlarında bulunan güvenlik kamerası ile bina ve çalışan güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi Bilgi İşlem Departmanı tarafından denetlenmektedir.

 

Söz Konusu kişisel veri, Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

 

 

EMFANORM ELEKTRONİK PLASTİK SAN VE TİC LTD ŞTİ