Çevre Politikası

 

Emfanorm yönetimi, çevreyi gelecek nesillere aktarılacak bir emanet olarak görmekte, toplumsal sorumluluğun gereği olarak daha yaşanılır bir dünya yaratmak için çevre bilincinin geliştirilmesini, çevre ve doğal kaynakların korunmasını temel alan bir çevre yönetim sistemi dahilinde çalışmalarını sürdürmektedir.

 

Bu doğrultuda Emfanorm tüm çevre faaliyetlerinde;

 

  • Çevre ile ilgili ulusal, uluslararası yasal mevzuat ve düzenlemelere uymayı,
  • Olumsuz çevresel etkileri en aza indirecek malzeme ve teknolojileri seçmeyi,
  • Enerji ve doğal kaynakların en verimli şekilde kullanımını sağlamayı,
  • Çevresel kirlilik oluşmadan önce, kaynağında atık oluşumunu azaltmayı hedefleyen, doğal kaynakları korumaya duyarlı sistemler geliştirmeyi,
  • Atıkların (katı, sıvı, gaz) kontrol altına alınmasını ve çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesini,
  • Yeni yatırımlarda çevre etki analizleri gerçekleştirilmesini, bu etkileri en aza indirecek teknolojileri kullanmayı ve çevre yönetim planları hazırlayarak uygulamayı,
  • Küresel iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için tehlikeli atıkların şeffaf bir biçimde raporlanması, izlenmesi ve yönetilmesini,
  • Çevre için amaç ve hedefler koyarak, performansları periyodik olarak değerlendirmeyi, sürekli iyileştirme ve geliştirmeyi sağlamayı,
  • Verilen hizmet kapsamındaki faaliyetlerin yaşam döngüsü içerisinde operasyonel kontrollerini yaparak doğal kaynak kullanmayı azaltmak ve kirliliği önlemek için gerekli kontrolleri yapmayı,
  • Uygunluk yükümlülüklerini yerine getirmek ve sürekliliğini sağlamak için gerekli altyapıyı sağlamayı,
  • Tüm süreçler ile ilgili riskleri ve çevre boyutlarını belirleyerek, çevre dostu teknolojilerin kullanılmasını,
  • Mevcut varlıklarda yapılacak değişikliklerde veya yeni yatırımların planlanmasında çevre faktörünü göz önünde bulundurmayı, böylece çevresel riskleri minimize etmeyi,
  • Çevre bilincini arttırmak için çalışanlara, alt yüklenicilere eğitimler vermeyi, ilgili taraflar ile uygun iletişim ağlarını kurarak sosyal sorumluluk bilinci ile çevre konularındaki iyi uygulamaları paylaşmayı ve yaygınlaştırmayı,
  • Bu doğrultuda amaç ve hedeflerini belirleyerek ve her yıl gözden geçirerek sürekli ilerlemeyi taahhüt eder.

Bu ilkelerimizi etkin tutmak için amaç ve hedeflerimiz:

  • Çevre ile ilgili kazaların ve ramak kala olaylarının tümünün kayıt altına alınarak gerekli önlemleri almak
  • Tehlikeli atık ortaya çıkaran malzeme tüketimini mümkün olabildiğince azaltmak
  • Kirliliği ve atıkları en aza indirmek
  • Çalışanları sürekli eğitmek ve tedarikçilerimizi bilgilendirmek
  • Enerji kullanımı verimliliğini arttırmak
  • Faaliyetlerimiz ve ürünlerimizden ortaya çıkan tehlikeli atıkların uygun biçimde bertarafını sağlamak
  • Geri dönüşebilir atıkları belirleyip, uygun kaplarda tasnifleyerek dönüşüm miktarını arttırmak

 

Emfanorm Çevre Politikası, tüm çalışanlarımıza ve ayrıca firmamız adına çalışan bütün kişilere duyurulacak olup, kamu ve üçüncü şahısların erişimine açıktır.

 

 

 

       EMFANORM ELEKTRONİK PLASTİK SAN VE TİC LTD ŞTİ