İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

 

 

EMFANORM, faaliyetlerini sürdürürken insanı en değerli varlık olarak kabul etmekte ve çalışanlarının sağlığına önem vererek, çalışanlarının sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmasını sağlamayı sürdürülebilirlik politikaları çerçevesinde en önemli öncelikleri arasında görmektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği politikamız İSG yönetim sistemi temelinde yürütülmektedir.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği politikamız aşağıda yer alan unsurlardan oluşmaktadır:

 

  • İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yasal mevzuata ve yönetmeliklere uymak.
  • Çalışanlarımıza iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim vererek, bu konuda çalışanlarına yetkinlikler kazandırmak ve kişisel farkındalıklarının artırılmasını sağlamak.
  • Can ve mal güvenliği için tehlike oluşturan yangın, yaralanma ve hastalık gibi tehlikelere karşı tüm tedbirleri almak ve bu konuyla ilgili yürütülen çalışmaların uygulanabilirliğini denetlemek ve gerekli güncellemeleri yapmak.
  • İşyerinde iş kazası ve meslek hastalıkları riskini azaltacak ve ortadan kaldıracak şekilde risk değerlendirmesi yaparak çalışanlar için güvenli, sağlıklı ve ergonomik işyeri ortamını sağlamak.
  • İş sağlığı ve güvenliği risklerini en aza indirecek mevcut yatırımları iyileştirmek.
  • Yeni yatırımları gerçekleştirirken, iş sağlığı ve güvenliğini ve yasal düzenlemeleri dikkate almak.
  • Çevre ile Kalite Yönetim sistemleri mevzuatına saygılı olmak; bu maksatla ilgili sistemleri kurarak, firma içinde izlenebilirliği sağlamak.
  • İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin uygun teknolojik ekipmanları kullanarak sürekli iyileştirmelerde bulunmak.

 

 

EMFANORM ELEKTRONİK PLASTİK SAN VE TİC LTD ŞTİ